Το Γυμνάσιο καπανδριτίου ιδρύθηκε το 1972 και λειτούργησε στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το 1975 οπότε εγκαταστάθηκε σε καινούργιο κτίριο όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. 

    Στο χώρο του Γυμνασίου υπάρχουν:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ