Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών, η νομοθεσία ορίζει τα ακόλουθα...